SIARAN RAKAMAN AWAL KEBAKTIAN MINGGU AHAD – 21/6/2020